روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، خندتون مانند پسته و 
عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک 
یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت 
یلدایتان مبارک 

 


من دارم  می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم... منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش
از طرف پاییز - یلدا مبارک 
آماده باش 


فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودی 
چشم همه به تو 
خیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشی 
یلدا مبارکتو خوشگلترین، خوشتیپ ترین و با کلاس ترین آدم روی زمین هستی 
اینم هندونه شب یلدات! بذار تو یخچال تا خنک بشه 
یلدا مبارکبین چگونه قناری ز شوق می لرزد 
نترس از شب یلدا بهار آمدنی است 
یلدا مبارک
عمرتون صد شب یلدا 
دلتون قدر یه دنیا 
توی این شبهای سرما 
یادتون همیشه با ما 
دل خوش باشه نصیبت 
غم بمونه واسه فردا 
یلدا مبارک