یکی از مهمترین مشکلات در تهیه محتواهای الکترونیکی و نرم افزارهای آموزشی نوشتن متن وکلمات فارسی در این نرم افزارها است که در مراحل مختلف کار ایجادخلل کرده و معمولا باعث افت کیفیت کار می شود.
برای حل این مشکل تا کنون راه حلهایی ارائه شده که معمول ترین روش استفاده از نرم افزارهای فارسی نویس است این گونه نرم افزارها در نوشتن برخی حروف مشکل دارند برخی حروف را جابجا می کنند.
روش دیگر که مورداستفاده قرار می گیرد استفاده از عکس می باشد بدین صورت که در نرم افزارهایی مانند power point صفحه را طراحی کرده وبه صورت عکس وارد نرم افزار میکند
 این روش نیز محدودیتهایی را ایجاد کرده و همچنین باعث حجیم شدن کار می شود.
در اینجا روشی ارائه می شود که کمتر کسی از آن استفاده می کند اما برترین روش وساده ترین روش بوده وامکان استفاده از هر قلم (فونت) در این روش وجود دارد


در اینجا روش انجام این کار در نرم افزار mmb بصورت تصویری نشان داده می شود

برای ورود متن در نرم افزار mmb بر روی دکمه Aa مطابق شکل کلیک می کنیم

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ

سپس بر روی متن ظاهر شده کلیک راست کرده و properties را انتخاب می کنیم

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ

پنجره ظاهر شده بر روی دکمه font کلیک کرده

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ

واز منوی script گزینه arabic را انتخاب می کنیم

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ

با این روش شما به راحتی می توانید از فونتهای زیبای فارسی از جمله فونت زیبای نستعلیق در برنامه های خود استفاده کنید.

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ